*Wega Automatisering

Online mogelijkheden

Melissa Online Modules

*WEGA Automatisering kent, naast het Windows programma Melissa, ook mogelijkheden om via een internetverbinding Melissa gegevens te raadplegen, veranderen of toe te voegen. Het zijn aanvullingen op het lokale Melissa programma.

Onderdelen en werking

Er zijn een tweetal onderdelen beschikbaar:

De Melissa Internet Basis Module

Met behulp van deze module kan met via een internetverbinding de klantenkaart en de agenda van Melissa inzien en aanpassen. Dit kan met Internet Explorer (vanaf versie 8), FireFox (vanaf versie 3.6), Safari (vanaf versie 4) en Google Chrome (vanaf versie 11). Gebruik kan worden gemaakt van een Windows, Apple (OS X of iOS) of Android desktop computer, laptop of tablet.

Met een schermgrootte kleiner dan 4 inch is het gebruik van de Basis Module af te raden.

De gegevens op internet staan op een in Nederland geplaatste server (in een beveiligd datacenter) welke eigendom is van *Wega Automatisering. Deze gegevens kunnen via een apart programma met de gegevens van een lokale Melissa versie worden gesynchroniseerd zodat zowel lokaal als op internet altijd de meest actuele gegevens beschikbaar zijn.

Een upload- en downloadsnelheid van minimaal 2 Mbit/sec is vereist.

De Melissa Internet Consumenten Module

Met deze module kan via een speciale link op uw website de consument een afspraak maken in de agenda. Via per SMS of email verzonden PIN-codes wordt gezorgd dat er geen onbedoelde afspraken kunnen worden gemaakt. Elke te maken afspraak kan per SMS of email bevestigd worden. De link is stijlbaar naar uw website. De gemaakte afspraken worden ook zichtbaar in de agenda van de Melissa Internet Basis Module en (na synchronisatie) ook in de lokale Melissa Agenda.

Prijzen

Productomschrijving Prijs in Euro
Melissa Internet Basis Module 5,00 per maand
Melissa Internet Consumenten Module 2,50 per maand
SMS Berichten 0,11 per bericht

De genoemde bedragen zijn in Euro's en exclusief BTW. Facturering geschiedt vooraf en per kalenderjaar.

De Melissa Internet Consumenten Module wordt alleen geleverd in combinatie met de Melissa Internet Basis Module en uitsluitend voor Melissa gebruikers met een lopend onderhoudscontract.

Helpdesk en informatie

De onderdelen worden geleverd samen met een handleiding in PDF formaat. De helpdesk voor deze onderdelen is per email : helpdesk@wega.nl